Omvandla företagets data till värdefulla insikter

Vi talar ofta om data, som om datapunkter i sig skulle vara det som leder fram till kunskap. Men data får värde först när du förstår den information som finns i det. Det är när du sorterar data till information, som du kan börja plocka ut kunskap och insikter ur det.

Källor och samlingar

Först av allt behöver du ha tillgång till data som du ska få ut information från. Dessutom behöver du veta vad som är relevant, det vill säga vilka källor informationen ska komma från. Kanske samlar du in data från dessa källor till ett eget system. Allt fler använder sig också av teknik där de gör sökningar från flera källor parallellt utan att behöva kopiera data till något eget system.

Sortera och förstå

När du väl vet vad du har, behöver du också sortera och gruppera informationen. Annars är det lätt hänt att du drunknar i information, att du får så många detaljer att du inte kan se de stora dragen. Det kan helt enkelt leda till en överbelastning orsakad av för mycket information.

Ett sätt att nå fram till slutsatser som ger de insikter du behöver, kan vara att hitta din hjälp online.