Lärplattform för er inom skolan

De som arbetar med barn och ungdomar inom fritidsverksamhet eller skola har dagarna fyllda av varierande uppgifter. Dagar och lektioner ska vara förbereda och elevernas inlämningar och prestationer ska dokumenteras. Dessutom så har lärarna ansvar för att ge eleverna feedback på deras resultat. Ovanpå detta ska lärarna också hålla vårdnadshavare informerade om vad som händer i skolan.

Hösten 2022 börjar också skolverkets betygskriterier träda i kraft så det gäller att lärarna är insatta i vilka förändringar som detta innebär. Anledningen till att kursplanerna har blivit omarbetade är att beror på att det var svårt för både lärare och elever att tolka de gamla kriterierna. Med de nya betygskriterierna ska det vara tydligare vilka kunskaper eleverna behöver för att nå de olika betygsnivåerna.

Smarta lärplattformar spar tid

Många lärare i landet upplever att det administrativa arbetet med dokumentation tar alldeles för mycket tid. Dessutom så har arbetet tagit längre tid än nödvändigt då det inte funnits någon plattform där all kommunikation, bedömning och dokumentation har varit lättillgänglig på samma plattform. Ta en titt online om du är nyfiken på en lärplattform som underlättar och spar tid under arbetsdagen. Genom att använda en smart lärplattform så får du förhoppningsvis mer tid att lägga på din undervisning.