Samsung

Samsung startade mycket blygsamt i nuvarande Sydkorea år 1938 som ett handelsföretag som handlade med livsmedel. Under Koreakriget låg verksamheten i princip nere, och återtogs inte förrän efter kriget.11670071-ces-2015Bolaget är ett i dag en samling av många företag i en och samma företagsgrupp. Delbolagen ägs nästan alltid till 100% av moderbolaget. Inom gruppen hittar man till exempel ett av världens största skeppsbyggarföretag, bilar, försäkringsbolag, byggbolag och väldigt mycket annat. Bilbolaget är numera delvis sålt till Renault, som äger ca 80%, och därmed en av de få företag i gruppen som inte ägs helt av moderbolaget.De flesta som hör namnet Samsung tänker troligen på bolaget Samsung Electronics. Denna företagsdel expanderade kraftigt på 80-talet då man byggde flera fabriker både i Europa och USA. Denna utveckling har fortsatt, och man har nu fabriker i ett 80-tal länder med ca 370  000 anställda.Man är en stor tillverkare av till exempel batterier, halvledare och andra elektronikkomponenter. En stor produkt är hårddiskar, där man är leverantör till bl.a. Apple, Sony och HTC.Det som de flesta förbinder med Samsung är säkerligen deras smartphones Samsung Galaxy. De olika modellerna har sålts i mycket stora volymer, och Samsung har hittills sålt över 800 miljoner smartphones! En delserie med beteckning TAB har storlek som närmar sig läsplattornas.