PC-datorer

Persondatorn, eller PC som den också ofta kallas, är idag något som finns i var och vartannat hem, såvida man inte är en Apple-människa, då man förstås har en Mac.En av de första datorerna som kallades för PC, det vill säga ”personal computer”, var Commodore PET som lanserades år 1977. Datorn hade till och med…